Из света на розите

“ … Никой не казва на розата, как да цъфти, освен ако топлината му не докосва сърцето й.“ ….

“ … Никой не казва на розата, как да цъфти, освен ако топлината му не докосва сърцето й.“ ….

из „Пробуждането на розата“ / Й. Богомилова Цялата публикация „Из света на розите“

SMS новини за жителите на „Аспарухово” и „Галата” ще изпраща районната администрация

SMS новини за жителите на „Аспарухово” и „Галата” ще изпраща районната администрация
SMS новини за жителите на „Аспарухово” и „Галата” ще изпраща районната администрация

В район „Аспарухово” стартира система за оповестяване с SMS. Тя позволява разпространяването на кратки текстови съобщения – новини и актуална информация, засягаща жителите на „Аспарухово”, „Галата” и прилежащите селищни образувания.

„Вече са проведени необходимите тестове и можем да кажем, че системата работи безпроблемно“, заяви кметът на района Йордан Николов, който е и инициатор на идеята. „Реално SMS услугата заработи в началото на февруари, след регистрацията на първите желаещи да се включат в нея.  Услугата „SMS новини” е леснодостъпна. За да избегнем злоупотреби, ползването й ще е възможно само със съгласието на притежателя на мобилния номер. Това ще се заявява с еднократно изпращане на SMS със съдържание „novini” на номер 088 228 80 84, без значение към кой от основните мобилни оператори е SIM картата. Цената на еднократния SMS към посочения номер е съгласно тарифния план на абоната. Получаването на SMS новините е напълно безплатно“, обяснява схемата Милен Колев, директор на Дирекция „Обща администрация” в район „Аспарухово”.

Благодарение на новата система, освен през сайта asparuhovo.bg, всеки жител на града ще може само с едно телефонно съобщение да научава най-важното от дейността на районната администрация. От кметството обещават и изпращането на информация за промени в пътната обстановка, проблеми с ВиК и електрозахранването, както и за предстоящи важни събития на територията на района. За отписване от системата трябва да се изпрати SMS на посочения по-горе номер с текст „ne”. Предвижда се на по-късен етап услугата да бъде допълнена и с известяване на електронната поща на потребителите, които желаят това, съобщиха от администрацията на район „Аспарухово”.

Кметът Йордан Николов съветва гражданите да се регистрират за новата SMS услуга. Така ще могат своевременно да научават за важни общински решения и предстоящи събития, засягащи района. Това е сигурен начин, че съобщението ще стигне до хората, дори в момента да са на място, където няма интернет, радио или телевизия, коментира Йордан Николов.

Срокът за внасяне на здравни вноски от безработните към НАП се удължава

Срокът за внасяне на здравни вноски от безработните към НАП се удължава
Срокът за внасяне на здравни вноски от безработните към НАП се удължава

От тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец януари 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноски и за тази година е поне 16,80 лв., съобщават на сайта си от Националната приходна агенция.

От НАП напомнят също, че всички лица, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7. Тя се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание. Тоест ако от 1 януари сте в това качество и трябва сами да внасяте здравноосигурителни вноски, то до 25 февруари трябва да подадете декларация образец 7. От тази година в декларацията се декларира и избора на осигурителния доход, върху който да се заплащат здравни вноски от тях. Не е необходимо гражданите, които вече са подали тази декларация, да подават нова – ако не го направят се смята, че са избрали да се осигуряват върху минималния осигурителен доход, уточняват от НАП.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. до сега.

Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, клиентите на НАП могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

Електронните услуги към НАП може да откриете Тук.