„Работилница за планети”

„Работилница за планети”

В Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н.Коперник”-Варна ще се проведе поредното практическо обучение от „Работилница за планети”, в което младежи с ментални увреждания създават макети на слънчевата система, съобщиха организаторите. Проект „Работилница за планети” е насочен към предоставяне на равни възможности за неформално обучение по природни науки в подкрепа на младежи с умствени затруднения. Основната цел на проекта е реализиране на първата „Специализирана обучителна програма по астрономия за младежи с ментални увреждания”. Партньори при реализирането на проекта са Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Н.Коперник”- Варна и Сдружение „Семеен център – Мария”. Участниците в проекта са младежи с увреждания, посещаващи Дневен център за лица с умствени затруднения. През месец юли бе проведено Теоретично обучение “Вселена за всички”, което е разработено специално за младежите с умствени затруднения с оглед на техния капацитет и специфични образователни и социални потребности. Интерактивното обучение в основата на програмата има за цел да постави ученика в позицията на активен участник в процеса на създаване на знания.

Практическият модул на специализираната обучителна програма по астрономия, наречен “Работилница за планети” се реализира през месец август. Усвоените знания по астрономия се превръщат в практически занимания в залите на Народната обсерватория. На специално подготвени сфери участниците в проекта рисуват планетите от слънчевата система, изработват комети от сладоледени топки, както и макети на космически тела. Много доброволци се включват в проектните дейности, като помагат на младежите с умствени затруднения да се справят с практическите задачи. Като резултат от реализираната обучителна програма в началото на месец септември ще бъде организирана изложба в централно фоайе на народната обсерватория под надслов: “Вселена за всички “. В рамките на две седмици варненци ще могат да видят изработените в “Работилница за планети“ светещ модел на слънчевата система, макети на космически тела, рисунки и др.