„- Нашето А, Б, Райно, кой го написа?

Детския поглед светна. Райна простря голата си до лакът ръчица, без да каже нещо. Тя показваше на Кирила и Методия, които благосклонно гледаха към нея.

– Тъй, тъй, кузум, св. Кирил и Методий – извикаха няколко съюзни гласа от предните столове.

– Да си жива, Райно! Св. Кирил и Методий да ти помогнат и ти да станеш царица – избърбори поп Ставри трогнат.

– Браво, Райно, иди си – каза приветливо Огнянов

Райна, сияеща и победоносна, припна към майка си. Тя я прегърна, стисна я до гърдите си и я обсипа с безумни целувки и сълзи.“ … из „Под игото“ от Иван Вазов

И настана в тоз миг омая- буквички се извисиха,

всяка с нотичка се хвана и затанцуваха завчас

сред славянските сонати …

и малки стъпки зазвучаха със звънливия си трепет,

че най-виден празник беше днес …

а славянските поети в тоз час нови стихове творяха

и въздуха със свойто слово красяха.

К. Герчева

„Нямам дом, нямам колиба дори и ако те каня да вървим, значи те каня в сърцето си“ – Иван Ставрев

Част от концертите по случай 24 май 2012 г. във Варна може да видите на следните адреси: http://www.youtube.com/watch?v=xWgIDhe35CY&feature=youtu.be  и http://www.youtube.com/watch?v=HSMnpSse4aY&feature=youtu.be .

К. Герчева, Май 2012