Имаше ли падащи звезди ….

Имаше ли падащи звезди? Имаше ли падащи звезди?

… имаше … в очите на влюбените …

Имаше ли падащи звезди? Имаше ли падащи звезди?

… и между морето и земята

Й. Богомилова