Фонд „Култура“ на община Варна набира проекти за 2015 година

Фонд „Култура“ на община Варна набира проекти за 2015 година

Фонд „Култура“ на община Варна обявява сесия за набиране на предложения за проекти, които ще се реализират в периода от 1-ви март до 30-ти юни 2015 г., считано от 6-ти януари, в следните направления – фестивали и конкурси, творчески проекти, международно сътрудничество и публики.

Обновеният правилник за работа на фонд „Култура“, насоките за кандидатстване за 2015 година и пълният комплект документи ще са достъпни на уебсайта на дирекция „Култура и духовно развитие“ – www.varnaculture.bg от 6.01.2015г.

За допълнителна информация могат да бъдат търсени експертите от дирекция „Култура и духовно равзитие“ на тел. 052/ 820 745; 0888 202760 или на fund@varnaculture.bg

Мястото за подаване на заявления с приложими документи за кандидатстване на хартиен носител (3 бр.) и електронен носител (CD, USB – 1 бр.) е деловодство на община Варна на адрес: гр. Варна 9000, бул. “Осми приморски полк” 43 до Дирекция „Култура и духовно развитие“.

На 16-ти януари от 16,30 ч. в зала „Пленарна“ ще бъде проведен информационен ден за дейността на общинския фонд „Култура“.