Сайт за хората, културата и градовете

Социалната и благотворителната дейност във Варна по време на епохата на Възраждането

Епохата на Българското възраждане е многостранен исторически процес на съзряване, подготовка и осъществяване на българската националноосвободителна, антифеодална, буржоазнодемократична революция. Това е епоха на преход от средновековието към новото време във всички сфери на материалния и духовния живот. Началото на Възраждането отбелязва дълбоки промени…

Варна – град с история и традиции

Жан-Батист Сей казва, че „историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето“, а всяка епоха си има своите красоти и успехи. Точно затова, за да опознаем заедно Варна решихме да ви върнем към нейната история… Варна…